Alman Kurdu Üretim Çiftlikleri

Alman kurdu üretim çiftlikleri başta polis teşkilatında K9 köpekleri adıyla görevlendirilen ve bunun yanında aile içi yaşamı seven köpekler olmaları nedeniyle istihdam edilmek üzere kurulmuş olan alman kurdu yetiştiriciliği çiftlikleridir.

Alman kurtlarının genel özelliklerine yönelik irdelemeler şöyledir:

Diğer adıyla Alsatian olarak bilinir. Başta gösterişli dengeye sahip ve oldukça güçlü bir yapısı olan bu 3 temel özelliği ile toplumda yerini almıştır. Alman kurtları kahverengi veya tamamen siyah bir renge bürünmüşlerdir. Kemikleri hafif olmasına karşın oldukça güçlüdür. Korku sahibi olmayan bu köpekler hem dikkatli hem de zeki olmaları neticesinde genel olarak ülkemizde ve diğer ülkelerde de iş köpeği olarak görev almaktadırlar. Bu anlamda da Alman kurdu üretim çiftliklerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Cesur, itaatkâr yapılarının yanında neşeli özellikleri ile de tanınmaktadırlar. Cesaretli yapıları sayesinde hem öğrenmeye açık hem de koruma içgüdülerine sahiptirler.

Zeki zihinsel işlevleri onları öğrenmeye istekli kılmaktadırlar. Bu sebeple de özellikle polis teşkilatında görevlendirilmektedirler. Koruma içgüdüleri onları aşırılığa itebilmektedir. Bu sebepledir ki köpeklerin koruma duyguları eğitilmelidir. Bu anlam da en iyi eğitim aracı ise onların sosyalleştirilmeleridir. Bu köpekler sahiplerine düşkündürler ancak yabancı kişilere karşı daha mesafeli bir iletişimi benimsemektedirler. Gerekmediği takdirde havlama sesleri de pek duyulmamaktadır. Her durum karşısında havlamak yerine dikkatli özellikleri sayesinde haber verilecek durumları iyi gözlemlemekte ve gereği olduğuna inandığı anda havlayarak sahiplerine haber vermektedirler. Bazı Alman kurdu üretim çiftliklerinde yapılan köpekleri kışkırtma gibi eğilimler sonucunda zaten köpeklerin doğalarında var olan saldırganlık eğilimi pekiştirilmekte ve söz konusu bu durumun daha ileri taşınmasına ortam hazırlamaktadır. Alman kurdu üretim çiftlikleri köpeklerin karakter yapısını oluşturmada büyük önem taşımaktadır.

Alman Kurdu Üretim Çiftlikleri

Alman Kurdu Üretim Çiftlikleri

İyi üretim ve eğitim çiftliğinden alınan Alman kurtları aile yaşamına özellikle çocuklu aile yaşamına son derece uygun ve güvenilir olmaktadırlar. Ancak köpekler de ısırmaya yönelik bir davranış sezilmesi halinde o üretim çiftliğinin köpeğin üzerinde nasıl bir olumsuz davranış sergilendiğini görmemek imkânsız olmaktadır. Köpeklerin tam tersine çekingen olmaları ve huysuz olmaları da karakter bozukluğunun bir göstergesi olmaktadır. Yavru köpek alınmadan önce köpeğin ebeveynlerine dikkatle bakmak ve incelemek gerekmektedir. Genellikle huysuz Alman kurtları üretim çiftliklerinde uygulanan cezaya dayalı eğitimler neticesinde kendini göstermektedir.

Elbette bu anlatılanlardan her üretim çiftliği cezaya dayalı eğitim verir kanısına varmak hiç de doğru olmayan bir yaklaşımdır. Çünkü işinin ehli üretim çiftliklerinin de hakkını vermek gerekir. Yapılması gereken sadece iyi bir araştırma iyi bir incelemedir. Sonucunda nasıl bir eğitim verildiği gözler önüne serilmektedir. Arama- kurtarma, koruma, polis-asker ve kör bireyler için rehber köpeği olarak kullanılan Alman kurtlarının üzerinde üretim çiftliklerinin büyük bir rolü vardır. Aynı zaman da Alman kurtları bir de show köpeği özelliğindedirler. Bu köpekler apartman dairelerinde yaşamaya uyum sağlayabilmektedirler. Ancak yoğun egzersiz alıştırmalarından hoşlanan bu köpeklere gün için de hareket özgürlüğünden yararlanabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır.

Alman kurdu sahiplenecek kişiler günlerinden önemli bir zaman dilimini köpekleri ile spora ayırmalı böylece köpeklerin ev ortamında yaşamış olmasından kaynaklı bunaltıcı atmosferden bir süreliğine de olsa kurtulmaları sağlanmalıdır. Kişiler köpekleri aldıkları üretim çiftliklerinden de bilgisini alacakları üzere bu köpeklerin banyosu yılda bir veya iki sefer olması şartıyla yapılmalıdır. Çünkü deri altı yağ dengeleri fazla yıkanma sonucu bozulmaya uğrayabilmektedir. Bazı kişilerce Alman kurtlarının Alman kurdu yetiştirme ve üretim merkezlerinde büyümesi dolayısıyla diğer köpeklerle anlaşamayacağı gibi yanlış bir sav ortaya çıkabilmektedir. Alman kurtlarının diğer köpeklerle ilişkilerine bakıldığında tam bir uyum sağladığı görülebilmektedir. Alman kurtları son derece zeki ve çevik olmaları bakımından tercih konusu olmakta böylece Alman kurdu üretim çiftliklerinin kurulmasına ön ayak olmaktadır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Alman Kurdu Üretim Çiftlikleri